آزمایشگاه اشعه ایکس(XRD و XRF)

آزمایشگاه اشعه ایکس(XRD و XRF)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: محمد یوسفی(کارشناس مسئول آزمایشگاه‌های زمین شناسی اقتصادی)

آزمایشگاه اشعه ایکس(XRD و XRF)
آدرس: تقاطع جلال آل احمد- چمران(پل گیشا)- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم پایه- طبقه زیر همکف اتاق -310- کد پستی 1411713116
تجهیزات و خدمات