میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آزمایشگاه: آزمایشگاه نانو اپتوالکترونیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر وحید احمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: نیاز به تعمیر
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Phenom - ProX - هلند
نام مسئول: علی شکراله زاده
شماره(های) تماس: 82884906
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد. دانلود کاتالوگ
- بزرگنمایی اپتیکی 130-20 برابر
- بزرگنمایی الکترونی 110000-300 برابر
- توان تصویریرداری 15kV ,10kV ,5kV
- از پذیرش نمونه هایی که خواص مغناطیسی دارند معذوریم.


به منظور اطلاع از تعرفه خدمات و ثبت درخواست نوبت دهی به سایت Nopl.ir بخش خدمات مراجعه فرمایید.
تعرفه خدمات
  • تعرفه استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی به ازای هر ساعت - توافقی
  • آماده سازی نمونه (پوشش دهی طلا) - توافقی
  • تعرفه استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی به ازای هر نمونه - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس