لایه نشانی اسپاترینگ

لایه نشانی اسپاترینگ

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آزمایشگاه: آزمایشگاه نانو اپتوالکترونیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر وحید احمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: MSS160 - جهاد دانشگاهی شریف - ایران
نام مسئول: بهرام عبدالهی
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
لایه نشانی اسپاترینگ بطور ذاتی یک روش پوشش دهی خلاء،لایه نشانی در فشار حدود 6 تا 10 تور انجام میشود. استفاده از گاز آرگون برای ایجاد محیط پلاسما و تولید یون. تغییرات ولتاژ و جریان در ایجاد محیط پلاسما و نرخ رشد و جوانه زنی لایه موثر می باشد.


به منظور اطلاع از تعرفه خدمات و ثبت درخواست نوبت دهی به سایت Nopl.ir بخش خدمات مراجعه فرمایید.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه لایه نشانی اسپاترینگ به ازای هر نمونه - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس