لایه نشانی با باریکه الکترونی

لایه نشانی با باریکه الکترونی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آزمایشگاه: آزمایشگاه نانو اپتوالکترونیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر وحید احمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: EVS200 - جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - ایران
نام مسئول: بهرام عبدالهی
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
لایه نشانی به روش تبخیری با باریکه الکترون در خلا ایجاد شده توسط پمپ های روتاری و دیفیوژن انجام می شود که با تنظیم جریان باریکه الکترونی تارگت مورد نظر گرم (ذوب) و لایه نشانی آغاز می شود. لایه نشانی توسط کریستال کوارتز در حین انجام آزمایش نشانی کنترل شده تا به ضخامت مورد نظر برسیم.


به منظور اطلاع از تعرفه خدمات و ثبت درخواست نوبت دهی به سایت Nopl.ir بخش خدمات مراجعه فرمایید.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه لایه نشانی با باریکه الکترونی به ازای هر نمونه - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس