لایه نشانی دورانی

لایه نشانی دورانی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آزمایشگاه: آزمایشگاه نانو اپتوالکترونیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر وحید احمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح
کارخانه سازنده: SPIN150-NPP-APT - آلمان
نام مسئول: علی شکراله زاده
شماره(های) تماس: 82884906
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
قابل برنامه ­دهی، با حداکثر چرخش 6000 دور بر دقیقه

- هزینه استفاده از دستگاه لایه نشانی دورانی به ازای هر نمونه: 50000 ریال

به منظور ثبت سرویس و درخواست نوبت به سایت Nopl.ir بخش خدمات مراجعه فرمایید.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه لایه نشانی دورانی به ازای هر نمونه - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس