دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اولترا و مایکرو فیلتراسیون

دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اولترا و مایکرو فیلتراسیون

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید سعید حسینی

تعرفه ثابت: 1400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: UF & MF Permeation Cell
نام مسئول: شاهین رشیدیان
شماره(های) تماس: 82884904
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری میزان تراوایی و دفع غشاهای اولترا و میکرو فیلتراسیون
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اولترا و مایکرو فیلتراسیون به ازای هر نمونه - 1400000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس