دستگاه تماس دهنده غشایی

دستگاه تماس دهنده غشایی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید سعید حسینی

تعرفه ثابت: 1400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Membrane Contactor
نام مسئول: شاهین رشیدیان
شماره(های) تماس: 82884904
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری تراوایی گاز و گزینش پذیری اکسیژناتورها
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه تماس دهنده غشایی به ازای هر نمونه - 1400000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس