دستگاه تراوش تبخیری

دستگاه تراوش تبخیری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید سعید حسینی

تعرفه ثابت: 1400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Pervaporation Testing Unit
نام مسئول: شاهین رشیدیان
شماره(های) تماس: 82884904
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری تراوایی بخار در غشاهای پلیمری
حداکثر شدت جریان ورودی 5 لیتر بر دقیقه
دمای کارکرد 25- 100 درجه سانتیگراد
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه تراوش تبخیری به ازای هر نمونه - 1400000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس