رئومتر

رئومتر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه رئولوژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر علی حق طلب

تعرفه ثابت: 1200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Anton Paar USD200
نام مسئول: علی حق طلب
شماره(های) تماس: 82883313
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری ویسکوزیه؛ منحنی جریان؛
خواص ویسکوالاستیک پلیمرها
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از رئومتر به ازای هر نمونه - 1200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس