دریل رادیال

دریل رادیال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: کارگاه شکل دهی پلیمرها

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد حسین نوید فامیلی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: چینی
نام مسئول: محمد حسین نوید فامیلی
شماره(های) تماس: 82883510
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
نقشه قطعه پس از تایید، با نظارت اپراتور دستگاه توسط متقاضی تراشیده خواهد شد
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دریل رادیال به ازای هر ساعت - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس