صفحه تراش

صفحه تراش

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: کارگاه شکل دهی پلیمرها

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد حسین نوید فامیلی

تعرفه ثابت: 400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: اصفهان
نام مسئول: محمد حسین نوید فامیلی
شماره(های) تماس: 82883510
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
نقشه قطعه پس از تایید توسط اپراتور دستگاه تراشیده خواهد شد
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از صفحه تراش به ازای هر ساعت - 400000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس