هموژنایزر اولتراسونیک پراب دار

هموژنایزر اولتراسونیک پراب دار

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه بیوتکنولوژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر عباس شجاع الساداتی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه نانو و علم سطح حوزه آب و محیط زیست حوزه آنالیز و شناسایی مواد حوزه انسان و سلامت حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: UP 400S
نام مسئول: فاطمه تیموری
شماره(های) تماس: 82883538
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دارای سه عدد پراب با سطح مقطع 1/3 و 1/8 و 1/2
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از اولتراسونیک پراب دار به ازای هر ساعت - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس