بن ماری شیكردار

بن ماری شیكردار

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه بیوراکتور

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد موسوی

تعرفه ثابت: 50000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Wisoven
نام مسئول: فاطمه تیموری
شماره(های) تماس: 82883538
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
حداکثر دما 60 درجه و حداقل، دمای محیط مایع مثل آب است (حدود 10درجه است)
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از بن ماری شیكردار به ازای هر ساعت - 50000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس