آماده ­سازی نمونه ­های اصطکاک و سایش لاستیک یا خواص الکتریکی

آماده ­سازی نمونه ­های اصطکاک و سایش لاستیک یا خواص الکتریکی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی رزاقی کاشانی

تعرفه ثابت: 350000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: GwInstek LCR8101G
نام مسئول: مهدی رزاقی کاشانی
شماره(های) تماس: 82883336
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
آماده ­سازی نمونه ­های اصطکاک و سایش لاستیک یا خواص الکتریکی
تعرفه خدمات
  • هزینه آماده سازی نمونه های اصطکاک و سایش لاستیک یا خواص الکتریکی به ازای هر نمونه - 350000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس