سیستم بررسی و تحلیل احتراق در شعله پیش امیخته گازی

سیستم بررسی و تحلیل احتراق در شعله پیش امیخته گازی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: ازمایشگاه میکروموتور فضایی

مدیر آزمایشگاه: دکتر فتح اله امی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت و مونتاژ داخل
نام مسئول: رویا انصاری
شماره(های) تماس: 82884922
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این سیستم بزودی در ازمایشگاه نصب و راه اندازی خواهد شد. 
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس