تست میکرو موتور ( ایمپالس )

تست میکرو موتور ( ایمپالس )

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: ازمایشگاه میکروموتور فضایی

مدیر آزمایشگاه: دکتر فتح اله امی

تعرفه ثابت: 40000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت آزمایشگاه موتور و پیشرانش فضایی
نام مسئول: محمد طاهری تبار
شماره(های) تماس: 82884922
برای استفاده از این تجهیز باید 70% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تست ایمپالس و تراست برای میکرو موتور های تا 300 نیوتن
تعرفه خدمات
  • هزینه آماده سازی نمونه هزینه هر تست اضافه میشود. هزینه هر تست به ازای هر نمونه - 40000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس