تحلیلگر فرایند احتراق داخل موتور

تحلیلگر فرایند احتراق داخل موتور

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: ازمایشگاه موتور و پیشرانش

مدیر آزمایشگاه: دکتر فتح اله امی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: مرکز محاسبات
کارخانه سازنده: ساخت داخل
نام مسئول: محمد طاهری تبار
شماره(های) تماس: 82884397
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این سیستم بزودی در ازمایشگاه نصب و راه اندازی خواهد شد. 
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس