دستگاه دینامومتر HP1 -150 هیدرولیکی

دستگاه دینامومتر HP1 -150 هیدرولیکی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: ازمایشگاه موتور و پیشرانش

مدیر آزمایشگاه: دکتر فتح اله امی

تعرفه ثابت: 800000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: انگلیسی
نام مسئول: محمد طاهری تبار
شماره(های) تماس: 82884397
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تست دوام عملکرد و مصرف سوخت - راندمان -آلاینده ها
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه دینامومتر HP1 -150 هیدرولیکی به ازای هر ساعت - 800000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس