دستگاه تست مکانیکی

دستگاه تست مکانیکی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: ازمایشگاه مکانیک شکست

مدیر آزمایشگاه: دکتر مجید میرزائی

تعرفه ثابت: 700000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت ازمایشگاه مکانیک شکست
نام مسئول: فاطمه علوی
شماره(های) تماس: 82884943
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
قابلیت انجام تست کشش، فشار، و خمش بر روی نمونه های کوچک حداکثر نیرو 500 کیلو گرم
قابلیت انجام تست های مکانیک شکست مجهز به میکروسکوپ و امکان تعیین تغییر مکان و کرنش به روش  DIC
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه تست مکانیکی به ازای هر ساعت - 700000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس