مجموعه تجهیزات مربوط به تصویر برداری و تست مکانیکی استخوان

مجموعه تجهیزات مربوط به تصویر برداری و تست مکانیکی استخوان

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: ازمایشگاه مکانیک شکست

مدیر آزمایشگاه: دکتر مجید میرزائی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: ساخت ازمایشگاه مکانیک شکست
نام مسئول: فاطمه علوی
شماره(های) تماس: 82884943
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
فانتوم کالیبراسیون QCT فانتوم مربوط به تصویر برداری از استخوان ران فیکسچر پنج درجه ازادی مربوط به بارگذاری استخوان ران در جهات مختلف مجوعه نرم افزارهای Imaging 
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس