طیف سنجی جذبی، بازتابی و ضخامت سنجی

طیف سنجی جذبی، بازتابی و ضخامت سنجی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آزمایشگاه: آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر وحید احمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Avantes - هلند
نام مسئول: فرزانه عربپور
شماره(های) تماس: 82884905
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های اندازه گیری طیف عبوری، جذبی و بازتابی نمونه است. امکانات دیگر این بخش شامل اندازه گیری شدت روشنایی و اندازه گیری ضخامت لایه های نازک با دقتی از مرتبه آنگستروم است.


به منظور اطلاع از تعرفه خدمات و ثبت درخواست نوبت دهی به سایت Nopl.ir بخش خدمات مراجعه فرمایید.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از طیف سنجی جذبی، بازتابی و ضخامت سنجی به ازای هر نمونه - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس