ترازوی دیجیتال با دقت 0.01

ترازوی دیجیتال با دقت 0.01

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه هیدرولیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر مسعود قدسیان

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: AND
نام مسئول: محسن مهدی لو
شماره(های) تماس: 82883984
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اندازه گیری وزن مواد با دقت 0.01
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 0.01 به ازای هر روز - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس