کانال آزمایشگاهی مستقیم

کانال آزمایشگاهی مستقیم

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه هیدرولیک

مدیر آزمایشگاه: دکتر مسعود قدسیان

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: آداک ایرانیان
نام مسئول: محسن مهدی لو
شماره(های) تماس: 82883984
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کانال مستقیم به عرض60سانت و ارتفاع 1 متر و طول 10 متر و دبی 100 لیتر بر ثانیه
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از کانال آزمایشگاهی مستقیم به ازای هر روز - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس