کانال مستقیم باریک

کانال مستقیم باریک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه سازه هیدرولیکی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: دانشگاه تربیت مدرس
نام مسئول: محسن مهدی لو
شماره(های) تماس: 82883984
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کانال مستقیم باریک با عرض 40 سانت و ارتفاع 50 سانت و طول 6 متر و دبی 60 لیتر بر ثانیه
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از کانال مستقیم باریک به ازای هر روز - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس