کانال تولید موج

کانال تولید موج

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه سازه دریایی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی میرشفیعی

تعرفه ثابت: 1500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: دانشگاه تربیت مدرس
نام مسئول: محسن مهدی لو
شماره(های) تماس: 82883984
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کانال با عرض 1متر و ارتفاع 1متر و طول 12 متر با قابلیت تولید موج و برداشت ارتفاع موج
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از کانال تولید موج به ازای هر روز - 1500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس