دستگاه سه محوری غیر اشیاع

دستگاه سه محوری غیر اشیاع

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر شهاب الدین یثربی

تعرفه ثابت: 1500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سعید صادقی
شماره(های) تماس: 82883932 - 82884967
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
این دستگاه قابلیت اندازه گیری مکش بافتی و فشار آب منفذی را دارد و به منظور ارزیابی رفتار خاک های غیر اشباع کاربرد دارد
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشیاع به ازای هر روز - 1500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس