آزمایش مقاومت کششی سنگ به روش برزیلی

آزمایش مقاومت کششی سنگ به روش برزیلی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمود یزدانی

تعرفه ثابت: 170000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: آزمون
نام مسئول: سعید صادقی
شماره(های) تماس: 82883932 - 82884978
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
آزمایش مقاومت کششی سنگ به روش برزیلی
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از آزمایش مقاومت کششی سنگ به روش برزیلی به ازای هر نمونه - 170000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس