دستگاه پوش داون

دستگاه پوش داون

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر علی کمک پناه

تعرفه ثابت: 2000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سعید صادقی
شماره(های) تماس: 82883932 - 82884983
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
هدف از این دستگاه انجام آزمایشهای لرزه ای استاتیکی برای تعیین عملکرد لرزه‌ای سازه های دیوار نگهبان می‌باشد. این سیستم از ترکیب بارگذاری استاتیکی  فزاینده (push-down) برای مدل­های فیزیکی کوچک مقیاس و تحلیل دینامیکی یک سیستم چنددرجه آزادی در پردازنده متصل به سیستم بارگذاری، استفاده می­کند. این دستگاه تنها در دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه پوش داون به ازای هر روز - 2000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس