دستگاه بارگذاری شمع و رادیه

دستگاه بارگذاری شمع و رادیه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر علی کمک پناه

تعرفه ثابت: 1200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سعید صادقی
شماره(های) تماس: 82883932 - 82884983
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
این دستگاه برای بررسی رفتار استاتیکی شمع و پی ها مورد استفاده قرار می­گیرد.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه بارگذاری شمع و رادیه به ازای هر روز - 1200000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس