تست فشاری بتن

تست فشاری بتن

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه سازه و زلزله

مدیر آزمایشگاه: دکتر حمید محرمی

تعرفه ثابت: 110000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: 400
نام مسئول: میرشریف موسوی
شماره(های) تماس: 82884315
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
این دستگاه مخصوص تست فشاری بتن بوده و با ظرفیت 400 تن قابلیت اراعه مقاومت نهایی بتن و تنش تسلیم بتن را دارا می باشد .
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از تست فشاری بتن به ازای هر نمونه - 110000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس