BOD متر

BOD متر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

مدیر آزمایشگاه: دکتر بیتا آیتی

تعرفه ثابت: 2400000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آب و محیط زیست
کارخانه سازنده: WTW-OXI TOP Box
نام مسئول: بیتا آیتی
شماره(های) تماس: 82884340
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
BOD متر جهت اندازه گیری BOD
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از BOD متر برای کل ظرفیت دستگاه - 2400000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس