شیکر ارلن بالن و شیکر روتاتور VDRL

شیکر ارلن بالن و شیکر روتاتور VDRL

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

مدیر آزمایشگاه: دکتر بیتا آیتی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: فن آزما گستر-TM52
نام مسئول: بیتا آیتی
شماره(های) تماس: 82884340
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
شیکر ارلن بالن و شیکر روتاتور VDRL
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از شیکر ارلن بالن و شیکر روتاتور VDRL برای کل ظرفیت دستگاه هر نیم ساعت - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس