نقطه اشتعال قیر

نقطه اشتعال قیر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه راه و ترابری

مدیر آزمایشگاه: سید محمد اصغرزاده

تعرفه ثابت: 405000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: آزمایش ابزار
نام مسئول: سید مصطفی قرشی
شماره(های) تماس: 82883965
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مناسب برای قیرهای خالص میتوان حداکثر درجه حرارتی را که بدون خطر آتش سوزی  قیر را گرم کرد ، بدست آورد
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از نقطه اشتعال قیر به ازای هر نمونه - 405000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس