دستگاه سایش آسفالتهای حفاظتی

دستگاه سایش آسفالتهای حفاظتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه راه و ترابری

مدیر آزمایشگاه: سید محمد اصغرزاده

تعرفه ثابت: 350000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سید مصطفی قرشی
شماره(های) تماس: 82883965
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
سایش نمونه های ساخته شده در شرایط مرطوب
استفاده از شلنگ دارای سختی مشخص
نمونه ها دارای دو ضخامت 6 و 8 میلیمتر هستند
مدت زمان سایش 5 دقیقه میباشد
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه سایش آسفالتهای حفاظتی به ازای هر نمونه - 350000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس