دستگاه تعیین چسبندگی آسفالتهای حفاظتی

دستگاه تعیین چسبندگی آسفالتهای حفاظتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه راه و ترابری

مدیر آزمایشگاه: سید محمد اصغرزاده

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: کنترل
نام مسئول: سید مصطفی قرشی
شماره(های) تماس: 82883965
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دارای پیچش سنج مجزا
قابلیت اتصال پمپ هوا جهت وارد نمودن فشار مورد نیاز
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه تعیین چسبندگی آسفالتهای حفاظتی به ازای هر نمونه - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس