دستگاه شیار افتادگی چرخ

دستگاه شیار افتادگی چرخ

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه راه و ترابری

مدیر آزمایشگاه: سید محمد اصغرزاده

تعرفه ثابت: 940000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده:
نام مسئول: سید مصطفی قرشی
شماره(های) تماس: 82883965
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعیین عمق شیار
دارای دو چرخ با سایز مختلف
قابلیت افزایش بار اعمالی
حرکت بصورت یکنواخت بر روی نمونه
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه شیار افتادگی چرخ به ازای هر ساعت - 940000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس