دستگاه درصد خرد شدگی مصالح بر اثر ضربه

دستگاه درصد خرد شدگی مصالح بر اثر ضربه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه راه و ترابری

مدیر آزمایشگاه: سید محمد اصغرزاده

تعرفه ثابت: 221000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: تک آزما
نام مسئول: سید مصطفی قرشی
شماره(های) تماس: 82883965
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعیین درصد قطعات شکسته مصالح سنگی بوسیله ضربه
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه درصد خرد شدگی مصالح بر اثر ضربه به ازای هر نمونه - 221000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس