دستگاه درصد شکستگی مصالح براثر فشار

دستگاه درصد شکستگی مصالح براثر فشار

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

آزمایشگاه: آزمایشگاه راه و ترابری

مدیر آزمایشگاه: سید محمد اصغرزاده

تعرفه ثابت: 190000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: تک آزما
نام مسئول: سید مصطفی قرشی
شماره(های) تماس: 82883965
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعیین درصد قطعات شکسته مصالح سنگی بوسیله فشار
دارای دو سایز مختلف
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه درصد شکستگی مصالح براثر فشار به ازای هر نمونه - 190000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس