فلوسایتومتری

فلوسایتومتری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: دندرتیک سل

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید محمد موذنی

تعرفه ثابت: 150000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: BD
نام مسئول: محبوبه محسنی
شماره(های) تماس: 82884529
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
شناسایی مارکرهای سطحی سلول و یا مواد با استفاده از خاصیت تهییج و اندازه گیری نشر آنها
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از فلوسایتومتری به ازای هر لوله - 150000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس