سیستم دو فازیی افقی

سیستم دو فازیی افقی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه جریانهای چند فازی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمدرضا انصاری

تعرفه ثابت: 10000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: دانشگاه تربیت مدرس
نام مسئول: پیمان رستمی
شماره(های) تماس: 82884901
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
_ طول حدوداً 40000 میلی متر؛
_ مقطع کانال مستطیلی به ابعاد 50 در 100 میلی
مترمربع )استفاده از کانالها با مقاطع مختلف از
جمله لوله امکان پذیر است(؛
_ دما و فشار طراحی : آتمسفریک )جنس کانال
پلاکسی گلاس(؛
_ سیالات مورد آزمایش: هوا حداکثر دبی 1800
مترمکعب در ساعت و آب حداکثر دبی 60
مترمکعب در ساعت؛
_ استفاده از فاز سوم در سیستم مذکور امکان دارد.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از دستگاه سیستم های دوفازی افقی حداقل - 10000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس