تانک و پاورسوپلای الکتروفورز افقی

تانک و پاورسوپلای الکتروفورز افقی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: عمومی

مدیر آزمایشگاه: دکتر حوریه سلیمان جاهی

تعرفه ثابت: 70000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: BIO-RAD
نام مسئول: سمیه علی پور
شماره(های) تماس: 82884598
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مناسب برای بررسی نتیجه تست PCR انجام شده برروی نمونه های مشکوک این دستگاه با برقراری جریان الکتریکی قادر به تفکیک قطعات ژنی تکثیر شده در تست PCR براساس سایز آنها میباشد.
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از تانک و پاورسوپلای الکتروفورز افقی به ازای هر نمونه - 70000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس