ژلداک

ژلداک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: عمومی

مدیر آزمایشگاه: دکتر حوریه سلیمان جاهی

تعرفه ثابت: 50000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده: UVITEC Combridge
نام مسئول: سمیه علی پور
شماره(های) تماس: 82884598
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
بررسی نمونه های Run شده بوسیله الکتروفورز از لحاظ وجود سکانس های ژنی مورد نظر
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از ژلداک به ازای هر ژل - 50000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس