الایزا ریدر

الایزا ریدر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: عمومی

مدیر آزمایشگاه: دکتر حوریه سلیمان جاهی

تعرفه ثابت: 50000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه انسان و سلامت
کارخانه سازنده: Stat Fax 2100
نام مسئول: سمیه علی پور
شماره(های) تماس: 82884598
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
بررسی نتیجه تست های ایمنولوژیک از طریق رنگ سنجی
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از الایزا ریدر به ازای هر خوانش نمونه - 50000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس