سونیکاتور

سونیکاتور

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: عمومی

مدیر آزمایشگاه: دکتر حوریه سلیمان جاهی

تعرفه ثابت: 30000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: hielscher Ultrasound Technology
نام مسئول: سمیه علی پور
شماره(های) تماس: 82884598
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
شکستن دیواره سلولها
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از سونیکاتور به ازای هر نمونه - 30000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس