هود لامینارکلاس II

هود لامینارکلاس II

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: اتاق کشت

مدیر آزمایشگاه: دکتر حوریه سلیمان جاهی

تعرفه ثابت: 70000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: Jal Laboratory EQUIPMENT
نام مسئول: سمیه علی پور
شماره(های) تماس: 82884598
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
ایجاد فضای استریل برای انجام کشت سلول
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از هود لامینارکلاس II به ازای هر نوبت استفاده - 70000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس