بن ماری

بن ماری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: اتاق کشت

مدیر آزمایشگاه: دکتر حوریه سلیمان جاهی

تعرفه ثابت: 50000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: PECO PBU-405
نام مسئول: سمیه علی پور
شماره(های) تماس: 82884598
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تامین دمای مورد نیاز
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از بن ماری به ازای هر نوبت - 50000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس