انکوباتور CO2 دار

انکوباتور CO2 دار

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: اتاق کشت

مدیر آزمایشگاه: دکتر حوریه سلیمان جاهی

تعرفه ثابت: 60000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: BINDER
نام مسئول: سمیه علی پور
شماره(های) تماس: 82884598
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تامین دما و co2 لازم برای رشد سلولها
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از انکوباتور CO2 دار در هر نوبت - 60000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس