ترموسایکلر

ترموسایکلر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: PCR اتاق

مدیر آزمایشگاه: دکتر حوریه سلیمان جاهی

تعرفه ثابت: 100000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: ABI
نام مسئول: سمیه علی پور
شماره(های) تماس: 82884598
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
انجام تست PCR کیفی
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از ترموسایکلر به ازای هر نوبت - 100000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس