Real-Time PCR

Real-Time PCR

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: PCR اتاق

مدیر آزمایشگاه: دکتر حوریه سلیمان جاهی

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: ABI step one plus
نام مسئول: سمیه علی پور
شماره(های) تماس: 82884598
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
انجام تست PCR کمی
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از Real-Time PCR در هر نوبت - 300000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس