اتوکلاو استریل

اتوکلاو استریل

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه: اتاق شست و شو

مدیر آزمایشگاه: دکتر حوریه سلیمان جاهی

تعرفه ثابت: 60000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه علوم زیستی
کارخانه سازنده: ابزار پزشکی کاوش
نام مسئول: سمیه علی پور
شماره(های) تماس: 82884598
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
استریل کردن لوازم و مواد مورد نیاز برای انجام آزمایش ها
تعرفه خدمات
  • هزینه استفاده از اتوکلاو استریل در هر نوبت - 60000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس